LinksDDD - De Danske Danseskoler:                               

http://www.dedanskedanseskoler.dk/


IDO - International danseorganisation:                                  

www.ido-online.org


JS Booking - model- & statist bureau:                      

www.js-booking.dk


Facebook side for Havdrup Dans:  

http://www.facebook.com/havdrupdans   


Facebook gruppe for Havdrup Dans: 

https://www.facebook.com/groups/11747678365/


LinkedIn - profil:   

https://www.linkedin.com/in/gryhavdrupglud/ 


Facebook - Gry's profil:                        

http://www.facebook.com/gryhavdrup

Gry Havdrup Glud © 2023