Links

 

 

DDD - De Danske Danseskoler:                               

http://www.dedanskedanseskoler.dk/

 

IDO - International danseorganisation:                                  

www.ido-online.org

 

JS Booking - model- & statist bureau:                      

www.js-booking.dk

 

Facebook side for Havdrup Dans:  

http://www.facebook.com/havdrupdans   

 

Facebook gruppe for Havdrup Dans:

https://www.facebook.com/groups/11747678365/

 

LinkedIn - Gry's profil:

https://www.linkedin.com/in/gryhavdrupglud/

 

Facebook - Gry's profil:

http://www.facebook.com/gryhavdrup

Gry Havdrup Glud © 2018